söndag 27 december 2015

Vad ska jag plantera?

Hej Görel och god fortsättning!
Vi har två böcker från dig om äpplen som är jättebra. Vi har ett relativt nyinförskaffat landställe,   gränslandet zon 3/4. Tomten är stor och nu till våren kommer mycket frukt och bär att planteras. När det gäller äpplen kommer en del planteras med avsikt att ge bra must för cider och vin. Läste i din bok om triploida äpplen vilket känns smart då de innehåller mer vätska. Något förslag på sort (bra om det är så syrligt och /eller aromrikt? Jag får också plantera vildapel eller prydnadsapel då äpplen som är sura/beska/bittra är bra att blanda in för en mer rustik smak på cidern - dvs så som fransmännen föredrar.
 

Hej!
Ja, triploida äpplen brukar ge ett bra utbyte vid pressning. Tyvärr är din tomt för kall för att tillåta ett fritt val av saftiga, goda, triploida sorter. Ribston är dock ett utomordentligt val som jag tror att du ska bli mycket nöjd med: ett mycket aromrikt, välsmakande, ganska lättodlat äpple. Frösåker är en annan triploid sort med förnämlig smak som skulle passa dig fint. Kanske skulle du också kunna odla det välsmakande Rossvik.

Gravensteiner vore också ett bra tips — oerhört välsmakande och saftigt -- men det kräver en varmare zon  och äpplena har benägenhet för att drabbas av mögel i kärnhuset (kärnhusmögel) när de lagras, något som tyvärr ger musten en jordig smak.

Melon och Åkerö (ej triploida) har också benägenhet för kärnhusmögel. Men Cellini är ett fint syrligt äpple som jag kan rekommendera samt Maglemer och Golden Noble.

Vill du göra cider med fransk touche vore det fint med någon fransk cidersort på tomten. Vid Pometet som tillhör Köpenhamns universitetet odlar man cideräpplesorter. Du kan pröva att ta kontakt med dem (adress på nätet). Har annars någon läsare tips för hur man får tag i franska cidersorter?

Lycka till med dina planteringar! Gott nytt äppelår!
Görel

tisdag 22 december 2015

Färsk forskning om fruktträdskräfta

Nordapp är förkortning för Prebreeding för Future Challenges in Nordic Apples, ett projekt som bekostas av de nordiska länderna, administreras av Nordiskt Genresurscenter och drivs av SLU, Finska naturresursinstitutet i Piikkiö och Norska Graminor AS i Njos.

Nordapp har fokuserat sin forskning på bland annat fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) som är ett allvarligt problem i just våra nordiska länder där klimatet är svalt och fuktigt. Går det att hitta en resistensgen mot kräfta? Det har forskarna inte lyckats med ännu men man har sett att vissa äppelsorter är mer motståndskraftiga än andra, till exempel Aroma, Frösåker och Santana. 

Fruktträdskräfta yttrar sig i svarta sår och gropar i trädet. Så småningom faller grenen av.
Framöver kommer vi att få fler forskningsresultat från projekt Nordapp som löper vidare till och med 2017. Läs mer  i LTV-fakultetens faktablad 2015:39.

söndag 20 december 2015

Resistens mot grönmögel

Det är milt som i april där utanför. För att säga det som det är, jag gillar det. Jag vill inte ha snö och kyla. Visst vore det kul att kunna ta sparken och flyga fram på Mälarisen i medvind,  men å andra sidan, nu riskerar jag vare sig att halka eller få frostknölar.

Det varmare vädret har nackdelar förstås. Det blir mer lagringsskador på våra vinteräpplen. Lagringsrötorna har ökat i Mellaneuropa på senare år, sannolikt en effekt av klimatförändringen. Importerade äpplen från sydligare länder är därför frikostigt behandlade med medel mot lagersvampen grönmögel, läser jag i ett faktabad från SLU. Grönmögel är inte en skadegörare att leka med. Möglet (Penicillium expansum) avger flera svårt giftiga ämnen som t ex patulin.

Alla äppelsorter är inte lika benägna att drabbas av grönmögel. Forskare vid Balsgård har konstaterat att Katja och Birgit Bonnier tillhör de mest motståndskraftiga äppelsorterna liksom Ringstad, Gloster och Mutsu.

Att tänka på varje höst: grönmögel angriper främst skadad frukt. Det behövs bara en helt liten skada så kommer möglet och hela frukten ruttnar. Lägg endast helt oskadade äpplen i vinterförvar.

Läs mer:
LTV-fakultetens faktablad 2015:38, SLU

Resistens mot grönmögel hos äpple

Fakta från Institutionen för växtförädling – Balsgårdlördag 12 december 2015

Svenskodlat är bäst

Den på många håll svaga skörden av hemodlade ekologiska äpplen -- jag tar för givet att alla odlar ekologiskt --- gör att många av oss måste köpa våra juläpplen i butiken i år. Hur är det då med importerat kontra svenskodlat? Färsk forskning visar att  rester av bekämpningsmedel inte innebär någon långsiktig hälsorisk för oss svenska konsumenter oavsett om vi äter konventionellt odlade eller ekologiskt odlade frukter och grönsaker från Sverige eller utlandet. Dock hittade man mer rester av bekämpningsmedel i importerade frukter än i svenskodlade och ekologiskt odlade frukter.

Om en kombination av bekämpningsmedel i mycket låg dos har carcinogena eller andra negativa effekter vet man idag mycket lite om. Forskarnas slutsats är att om vi vill minska vårt intag av bekämpningsmedel så bör vi i första hand köpa det som är ekologiskt odlat och i andra hand  inhemskt odlade  frukter.
  http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/epok/Examensarbete%20-%20Katarina%20Beckman%20PDF.pdf

Cox Orange är ett underbart äpple att njuta till jul

lördag 5 december 2015

Förträffliga juläpplen

Vinkännare skulle jag inte vilja vara. Jag tycker inte tillräckligt mycket om vin och jag skulle inte klara att skilja alla druvsorter åt. Det finns 1500 olika druvsorter i världen, läser jag i SvD.
Världens äppelsorter är förstås långt fler än druvsorterna, ingen vet hur många och ingen kan känna igen alla.

Nu till jul är vissa sorter givna för oss gammalmodiga som tycker att juläpplen -- som prydnad i granen, i julljusstaken, i fruktskålen -- ska vara rödkindade. Då finns Ingrid Marie, Cox Pomona (ett underbart äpple men kan bli för tungt att hänga i granen), Röd Melon (det finns en sådan mutant), Röd Ribston (en annan röd mutant), Ölands Kungsäpple, Eva-Lotta, Cellini, Berner Rosenäpple och Eldrött Duväpple.

Min favorit bland dessa sorter är det sistnämnda, det lilla vackra äggformade äpplet med hållbarhet till mars eller längre. Utan att tappa arom eller fasthet! Jag är lycklig nog att ha ett träd på tomten och äter varje dag i december min ranson på tre härliga duväpplen, det ena efter det andra.

Sätt ett träd till våren, om du kan! Blommar vackert i vitt, blir ett behändigt träd.