lördag 12 december 2015

Svenskodlat är bäst

Den på många håll svaga skörden av hemodlade ekologiska äpplen -- jag tar för givet att alla odlar ekologiskt --- gör att många av oss måste köpa våra juläpplen i butiken i år. Hur är det då med importerat kontra svenskodlat? Färsk forskning visar att  rester av bekämpningsmedel inte innebär någon långsiktig hälsorisk för oss svenska konsumenter oavsett om vi äter konventionellt odlade eller ekologiskt odlade frukter och grönsaker från Sverige eller utlandet. Dock hittade man mer rester av bekämpningsmedel i importerade frukter än i svenskodlade och ekologiskt odlade frukter.

Om en kombination av bekämpningsmedel i mycket låg dos har carcinogena eller andra negativa effekter vet man idag mycket lite om. Forskarnas slutsats är att om vi vill minska vårt intag av bekämpningsmedel så bör vi i första hand köpa det som är ekologiskt odlat och i andra hand  inhemskt odlade  frukter.
  http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/epok/Examensarbete%20-%20Katarina%20Beckman%20PDF.pdf

Cox Orange är ett underbart äpple att njuta till jul

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar