fredag 27 juni 2014

Dags att gallra!


Fruktsättningen har varit god och Gyllenkroks Astrakan visar ett överflöd av kart. Av den här klungan på tre frukter kan bara en bli kvar.

Vår Gyllenkroks Astrakan har äpplen stora som golfbollar. Det betyder att det är hög tid att gallra äppelträden så att det är en handsbredd (manshandsbredd) mellan kartarna.

Varför får karten inte sitta tätare? Därför att varje frukt måste nås av solen för att bli optimalt god och välfärgad. Dessutom kan inte trädet tillåtas bära fram alltför mycket frukt om man vill att varje äpple ska bli stort och smakligt. En alltför stor skörd av små äpplen ena året leder också till att skörden blir rätt liten eller uteblir nästa år.

Under andra halvan av juni faller det varje dag pyttesmå kartar från äppelträden (vad som kallas junikartfallet). Det är "det naturliga självfallet" av kart från blommor som blivit ofullständigt pollinerade eller inte alls blivit pollinerade. Därefter behöver vi ofta gå över trädet med en liten sax och klippa kartar.

söndag 22 juni 2014

Se över grenvinklarna

Ser man massor av svartmyror på grenarna vet man att det finns bladlöss i äppelträdet. Det svarta under det här äppelbladet utgörs av bladlöss och myror.
Här är ett stadigt förankrat äppelträd i den nya äppelträdgården vid Rosersbergs slott, ett träd med fina, breda grenvinklar.

Med hjälp av en klädnypa pressas grenen ned och blir mer horisontell.

Det är ett trist lusår i år och vad gör man? Omöjligt att gå över alla träden helt och hållet och spruta med såpvatten som annars är ett ofarligt medel. Bara att hoppas att skadorna blir begränsade så att inte alla äpplen blir lusäpplen, det vill säga förkrympta, knöliga äpplen.

När du tittar till dina träd, kontrollera gärna grenvinklarna på nysatta träd. Vissa äppelsorter ger träd med naturligt vida grenvinklar, till exempel Eldrött Duväpple. Andra träd -- till exempel Gyllenkroks Astrakan -- vill växa uppåt med påföljden att grenvinklarna blir snäva.

Du kan avhjälpa snäva grenvinklar genom att binda ett snöre från grenen till en pinne i marken, en åtgärd som ger grenen en mer horisontal riktning. Eller så kan du binda en påse med sand eller en sten till grenen så att den tyngs ned. Påsen för inte vara för tung bara, då bryts grenen. Ett tredje sätt är fästa en klädnypa vid grenen så att den hålls ut från stammen.

Varför ska man dona med grenvinklarna? Främst av tre anledningar:
1. Snäva grenvinklar ökar risken att äppelträdet ska drabbas av kräfta.
2. När grenen en dag tyngs av frukt går den lättare av om grenvinkeln är snäv.
3. Om grenen har en mer horisontell riktning får man fortare frukt. Riktigt vad det beror på vet inte forskarna, men en anledning kan vara att grenen nås av mer sol.


tisdag 17 juni 2014

Äppelträdet i Gävle blir kvar?

Senaste nytt om det unika äppelträdet i Gävle är att ordförande i kommunens miljö- och byggnadsnämnd Jörgen Edsvik verkar ha tagit intryck av opinionen mot att fälla stadens unika, gamla,  äppelträd och bygga hus på området. I går uttalade han sig i Radio Gävleborg för att bevara trädet.

Det vore också vettigt av Gävle kommun att behålla sitt unika äppelträd.  Det här ståtliga trädet är som gjort för att fotografera --  när det blommar och när det bär frukt -- och ta in i turistbroschyrer om Gävle. Jag lovar att det skulle dra horder av besökare till området.

I dag är Gävle associerat till halmbock, eld och förstörelse. Nu har det chans att bli förknippat med ett stort, sällsynt, vackert, levande äppelträd.

Den 18 juni har nämnden sammanträde och kan då med hedern i behåll dra tillbaka bygglovet, bryta kontraktet och betala ett rimligt skadestånd till den tänkte byggaren.


söndag 15 juni 2014

Ned med spinnmalenVaksam är vad varje trädgårdsvän måste vara, särskilt den som har äppelträd på tomten.  Vaksamhet innebär att gå en runda mest varje dag och titta på blad och grenar. Nyss kunde jag konstatera att äppelbladsstekeln (Pristiphora maeste) måste ha bitit sig fast i min trädgård. Första året dök de pigga gröna larverna upp på Härnevi, nästa år på en liten kärnsådd, därefter på Cox Orange och i år hittade jag den på Eldrött Duväpple. Bara en liten koloni varje gång, tack och lov, för de här storätarna slukar alla blad de kommer åt.


Spinnmal är något man får hålla ögonen på, från början av juni och långt in på sommaren. Alla slags spinnmalar verkar vara aktiva just nu -- i går såg G och jag spinnmal i både hägg och slån. Äppelspinnmalen väver sina nästen framförallt i vårt dyrbara, älskade Cox Orangeträd. Det är bara att riva ned nästena för därinne gömmer sig hungriga, bladätande larver som måste bort. Jag lägger det nedrivna i avfallspåsen som blir till biogas.
söndag 8 juni 2014

Mer om häxkvast

Jag skrev nyss att jag hade stött på häxkvastsjuka i Norge. Sedan hörde jag av Hilding Karlsson att också Åland har drabbats av Candidatus phytoplasma. Jag skickade ett brev till jordbruksverket med en fråga om sjukdomen och fick det här svaret:

Apple proliferation -fytoplasma, Candidatus Phytoplasma mali är en skadegörare som för närvarande sprider sig i Europa. Under de senaste åren har sjukdomen spridits inom EU-området och den är utbredd i Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Ungern och Italien. Men förekommer även i Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Grekland, Holland, Polen, Rumänien, Spanien, Finland. Utanför EU är den utbredd i Schweiz men förekommer även i Ukraina, Serbien och Norge.
Sjukdomen är en reglerad karantänskadegörare i EU (och i Sverige). Det innebär att om den påträffas i Sverige så ska det anmälas till Jordbruksverket, t.ex. via Jordbruksverkets kundtjänst eller per e-post till vaxtinspektionen@jordbruksverket.se


Jag hoppas att det dröjer innan någon av oss behöver rapportera om sjukdomen i Sverige. Hur känner man igen den? Trädet visar onormal skottutveckling och småbladen vid basen av bladskaften (stiplerna) blir onormalt stora. Frukterna blir små, dåligt färgade och mindre goda.

torsdag 5 juni 2014

Faror att se upp med
En trädgårdsvän med äppelträd på tomten har många ljuva stunder, men riktigt glad är det svårt att vara. Nykomlingen i insektsfloran som fått namnet äppelbladsstekel har bitit sig fast i trädgården. Nyss upptäckte G att dess larver höll på att kaläta vårt dyra lilla träd av sorten Eldrött Duväpple.  Jag rev fort bort alla blad med fastsittande larver och krossade dem.

I dag står det i tidningen att frostfjärilen är svår på sina håll i år.  Frostfjärilens larver kaläter ett träd men om det händer dig, vet att träden i sådant fall skjuter nya knoppar. Det blir ingen frukt i år men trädet dör inte. I augusti är det viktigt att du sätter limringar runt äppelträdens stammar.tisdag 3 juni 2014

Fråga om familjeträd


Hej Görel Kristina!
Vilka synpunkter har du på äppleträd i form av ett s.k. familjeträd? Vi har hört att det är självfertilt, något som är bra eftersom flera äppleträd i omgivningen dött och sågats ner.
Är det riktigt att trädet inte får så vacker form?
Kan man välja vilka olika äpplesorter man vill att familjeträdet ska innehålla?Ett familjeträd kan inte kallas självfertilt men visst ökar chansen till god pollinering om det finns flera äppelsorter på ett och samma träd. Dock måste det vara sorter som är kompatibla med varandra! Det går att göra tokiga kombinationer där ingen sort kan pollinera någon annan.

Investera i  familjeträd bara om det är ett uppvuxet, flera år gammalt träd! Vanliga familjeträd som finns i handeln är varje gång ett dyrt och dåligt köp. När det lilla trädet växer till, kommer du att vilja skära bort de lågt sittande grenarna eftersom de försvårar gräsklippningen och så står du där om några år med endast en äppelsort på trädet. Mycket bättre är att köpa ett tvåårigt träd med bara en sort och själv ympa in ett antal goda sorter om ett eller två år! Bara då kan du få precis de äppelsorter du önskar och du kan kontrollera att det är sorter med s-gener som tillåter att de pollinerar varandra. För mer om pollinering och en lista på äppelsorternas s-gener, se min bok “Svenska äpplen”.

För vacker form på det  familjeträd du skapar själv är det viktigt att du kombinerar äppelsorter med samma växtkraft. Så blir till exempel ett träd med Filippa (svag växtkraft) och Gravensteiner (stark växtkraft) inte så bra. I min bok får du information om äppelsorternas växtkraft.

Lycka till med att skapa ditt eget familjeträd! Plantera trädet nu och köp dina ympar hos Sveriges Pomologiska Sällskap på Trädgårdsmässan i Älvsjö nästa år, där brukar finnas många goda sorter att välja mellan.

söndag 1 juni 2014

Nu finns Mantet-träd att köpa
I flera år har jag rekommenderat Mantet till  vänner och bekanta. Här är är ett tidigt, underbart gott, vackert och väldoftande äpple. Kruxet är att det varit svårt att få tag i. Därför blev jag riktigt glad vid mitt senaste besök på Plantagen i Märsta där man erbjöd Mantet som en av totalt 17 äppelsorter.

Man tar 399 kr för Mantet på A2 och en hundralapp mer för Mantet på B9.  Har du ingen stor trädgård, välj det dyrare trädet. B9 är en svagväxande grundstam som ger ett litet träd, men tänk på att det alltid kommer att behöva ett stöd i form av en grov påle; rotsystemet är nämligen så litet att trädet annars blåser omkull vid första storm.


VARNING: Plantagen säljer träd av sorten Golden Delicious. Det borde de inte göra. Golden Delicious kräver ett varmare klimat och längre växtsäsong än vad vi har i Sverige.