söndag 20 december 2015

Resistens mot grönmögel

Det är milt som i april där utanför. För att säga det som det är, jag gillar det. Jag vill inte ha snö och kyla. Visst vore det kul att kunna ta sparken och flyga fram på Mälarisen i medvind,  men å andra sidan, nu riskerar jag vare sig att halka eller få frostknölar.

Det varmare vädret har nackdelar förstås. Det blir mer lagringsskador på våra vinteräpplen. Lagringsrötorna har ökat i Mellaneuropa på senare år, sannolikt en effekt av klimatförändringen. Importerade äpplen från sydligare länder är därför frikostigt behandlade med medel mot lagersvampen grönmögel, läser jag i ett faktabad från SLU. Grönmögel är inte en skadegörare att leka med. Möglet (Penicillium expansum) avger flera svårt giftiga ämnen som t ex patulin.

Alla äppelsorter är inte lika benägna att drabbas av grönmögel. Forskare vid Balsgård har konstaterat att Katja och Birgit Bonnier tillhör de mest motståndskraftiga äppelsorterna liksom Ringstad, Gloster och Mutsu.

Att tänka på varje höst: grönmögel angriper främst skadad frukt. Det behövs bara en helt liten skada så kommer möglet och hela frukten ruttnar. Lägg endast helt oskadade äpplen i vinterförvar.

Läs mer:
LTV-fakultetens faktablad 2015:38, SLU

Resistens mot grönmögel hos äpple

Fakta från Institutionen för växtförädling – BalsgårdInga kommentarer:

Skicka en kommentar