tisdag 22 december 2015

Färsk forskning om fruktträdskräfta

Nordapp är förkortning för Prebreeding för Future Challenges in Nordic Apples, ett projekt som bekostas av de nordiska länderna, administreras av Nordiskt Genresurscenter och drivs av SLU, Finska naturresursinstitutet i Piikkiö och Norska Graminor AS i Njos.

Nordapp har fokuserat sin forskning på bland annat fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) som är ett allvarligt problem i just våra nordiska länder där klimatet är svalt och fuktigt. Går det att hitta en resistensgen mot kräfta? Det har forskarna inte lyckats med ännu men man har sett att vissa äppelsorter är mer motståndskraftiga än andra, till exempel Aroma, Frösåker och Santana. 

Fruktträdskräfta yttrar sig i svarta sår och gropar i trädet. Så småningom faller grenen av.
Framöver kommer vi att få fler forskningsresultat från projekt Nordapp som löper vidare till och med 2017. Läs mer  i LTV-fakultetens faktablad 2015:39.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar