söndag 23 april 2017

Munthes Rosenäpple och Sandbergs Röda -- samma äpple under två namn
I senaste numret av "Pomologen" (nr 1, 2017), detta utmärkta och unika medlemsblad med värdefull information som Sveriges Pomologiska Sällskap ger ut, skriver Sven-Inge Jilderheim att han för några år sedan ympade in äppelsorterna Sandbergs Röda och Munthes Rosenäpple. Bara för att finna, när han så småningom kunde granska frukten, att det måste röra sig om samma sort.

DNA-analys har visat att Sandbergs Röda har en unik identitet. DNA hos Munthes Rosenäpple har  inte undersökts ännu men en framtida analys kan bekräfta Sven-Inges iakttagelse.

Det är förvirrande när en och samma äppelsort går under flera namn, men det är tyvärr inte ovanligt.
Har du erfarenheter av detta, skriv gärna till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar