onsdag 30 augusti 2017

Nytt från Balsgård

Talade nyss med professor Hilde Nybom, fruktförädlare på Balsgård. Hon berättade att det framöver kommer två nya äppelsorter. Det är till att börja med Gratia som Svenska kyrkan har varit med och bekostat; äpplet är ändå en religiös symbol. Jesusbarnet bär ofta ett äpple i handen på gamla tavlor och skulpturer.

Den andra sorten är Henrik Åkesson som Kiviks musteri har betalat för. Jag återkommer till de nya sorterna när jag har fått veta mer om dem.

Hilde lät mig också veta att man har gjort en stor undersökning av cideräppelsorter på Balsgård. Till våren kommer hon presentera en lista på lämpliga cideräpplen för svenskt klimat. Alla som är medlemmar i Sveriges Pomologiska Sällskap och därmed får den förnämliga tidskriften Pomologen kommer att få kännedom om Hildes resultat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar