söndag 13 augusti 2017

Äpplen med figurer

Ibland stöter man på någon som visar ett äpple försett med ett hjärta eller visar texten LOVE. Man kan tro att det är en ny fluga, detta att skriva på äpplen. I själva verket är det ett mer än 300 år gammalt trick!

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok  skriven av Reinerus Reineri Broocmann från 1700-talets första hälft har ett kapitel med titeln Om äplen och päron. I den boken (som kommit i nyutgåva med kommentarer) hittar jag det här:
Wil man för ro och nöje skuld hafwa äplen, som se ut som wore the med grönt och rödt illuminerade, så kan man af Pergament skiära ut bokstäver, eller hwad för slags figurer man wil hafwa, och klistra them på gröna Stetiner äplen fast med mundlim, medan the sittia på trän i wäxten, när nu solen skin på them, warda the på then delen och sidan, som icke med Pergament betäckt är, hel röda, så at then, som ej wet af thenna konsten måste sig högeligen ther öfver förundra. Ja, jag erinrar mig en gång sedt, at en wiss Herre blef öfwertalt  och trodde, at thetta war en besynnerlig rar art af äplen, som och skickade och begärte Ympe-qwistar theraf.

I Umeå har man skapat en Sara Lidman-gång vid järnvägsstationen med vackra citat ut hennes böcker. Här nedan står det så här:
-Å ha du hört att söderut där dem hava allting å vräka i sig äpplen å vete å rosblommer där hava dem int snåttra!
-He jer tjänligt åt dem!
Snåttra är hjortron förstås


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar