tisdag 16 maj 2017

Pomonom och pomolog

Vad menas med pomonom? Frågar Anna som hittat ordet i Handbok i svensk pomologi av Olof Eneroth utgiven första gången 1864. På sidan 32 i den utgåva jag har från 1877 hittar jag meningen "Men andra gamla "pomonomers" och "pomologers"  m. fl. erfarenhet har, som sagt, ej bekräftat hans påståenden". (Det vill säga den belgiske apotekaren van Mons teori att kärnorna från gamla päronsorter ger upphov till nya, dåliga päronsorter därför att "naturen återtar sitt herravälde över gamla träd").

Citationstecknen kring pomonomer och pomologer visar att orden inte är etablerade när Eneroth skriver sin bok. Kanske är han rentav först med att använda de här beteckningarna? Jag går till Svenska Akademiens Ordbok på nätet och får veta att pomolog är en person som sysslar med pomologi, en fruktkännare. Ordboken ger två referenser till ordet pomolog; den äldsta är en ordbok från 1868 av Carl Magnus Ekbohrn (som delar dödsår med Eneroth, 1881). Redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok har således missat referensen till Olof Eneroths text.

Kanske började man allmänt använda ordet pomolog dsom synonym för fruktkännare i vårt svenska språk efter det att Eneroths handbok i pomologi kom ut. Ekbohrn -- kanske var han en fruktvän? --  gillade ordet och bestämde sig för att inkludera det i sin ordbok.

Ordet pomonom saknas i Svenska Akademiens Ordbok. Eneroth måste ha hittat på det i stunden inspirerad av van Mons bok Pomonomie  belge som utgavs  1835-1836.  Ingen skribent efter Eneroth tog upp ordet pomonom som dog bort.

Vad vill jag själv vara? Pomolog, tror jag. Försök säga pomonom snabbt sex gånger i rad, det går inte att få det rätt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar