söndag 18 mars 2018

Därför vaknar trädet på våren

 
Äppelblom från okänt träd

Snart, om cirka två månader, kommer vi att kunna njuta av äppelblom på nytt. Men hur vet trädet när det är dags att somna in på hösten? Och sedan vakna ur vintervilan och börja bygga blad och blommor? Det hänger ihop med ett socker: kallos.

På hösten, som en följd av att dagarna blir kortare, sätter växthormonet abskissinsyra igång med att bilda sockerarten kallos. Detta kallos blockerar sedan de tillväxtkanaler som förbinder olika celler i tillväxtzonen (meristemet) med varandra vilket gör att tillväxtstimulerande signalämnen inte kan spridas i trädet och knopparna försätts i vila.

En tödag då och då på vintern har ingen betydelse. Trädet fortsätter att ligga i vilofas. För att knopparna ska vakna efter vintervilan behöver trädet utsättas för en lång köldperiod. Först fram på våren är kallospropparna upplösta, tillväxtkanalerna framkomliga igen och de tillväxtfrämjande signalerna når fram till knopparna. Tillväxten sätter igång och trädet slår ut blommor och blad.

Uppvaknandet har ingete att göra med att dagarna blir längre på våren som man skulle kunna tro. Tillväxt kan ske i mörker. det är temperaturen som är avgörande, säger professor Rishi som jag når på hans tjänstetelefon i Umeå. Alla vi som har lagrat ympkvistar i kylskåp vet ju också att därinne i mörkret kan knopparna växa till. 

Det är professor Rishi Bhalerao (vid SLU och Umeå Plant Science Center) och hans medarbetare som forskat på hybridasp och kommit fram till ovanstående resultat. Deras artikel har publicerats i Science och resultatet gäller alla slags träd i nordliga klimat.

Science: Photoperiodic control of seasonal growth is mediated by ABA acting on cell-cell communication.  R. Bhaleroao et al.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar