söndag 3 september 2017

Välkommen till Skånelaholm!


 

Skånelaholm är ett vackert litet slott cirka två mil från Sigtuna. Precis som det ska vara vid varje välutrustat slott och säteri finns där en äppelträdgård. Nästa söndag, den 10 september,  kl 15´00 kommer jag att hålla föredrag om äpplen på slottet. Välkomna då!

I går var G och jag ute vid Skånelaholms slott och rekade och jag tog bilden ovan. Många av de gamla träden har fastspikade plåtlock tänkta att skydda trädet efter att en gren blivit kapad. Det bästa vore att plocka bort de här locken. I dag menar vi att det är fel att stänga inne fukt i trädet. Mycket bättre att låta luften ha tillträde. Har ditt gamla träd ett stort öppet hål, så stick ned handen och töm insidan på mulm som det lösa materialet kallas (en mix av murken ved och exkrementer från vedlevande insekter).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar