söndag 1 maj 2016

Marktäckare vid äppelträd?

Så roligt det var att föreläsa på Trädgårdsmässan förra helgen. Stor publik med intresserade människor, utmärkt mikrofon och bra teknik för att visa bilder.

En fråga jag fick efter föredraget från en kvinnlig åhörare var denna: Jag har marktäckare vid mitt äppelträd. Därför ser jag inte fallfrukten och kan inte plocka upp den. Vad ska jag göra? Måste jag ta bort mina vackra marktäckare?

Mitt svar: Marktäckare vid äppelträd är ingen bra idé. Det finns många underbara marktäckare att välja på, men sätt dem på något annat ställe på tomten. Närmast trädet får det gärna vara bar mark -- riktigt unga äppelträd måste ha bar jord intill sig eftersom gräs stjäl för mycket näring -- men sedan ska det vara välklippt gräsmatta (inte stenläggning eftersom fallfrukten krossas).

Du måste kunna plocka bort brådmogen frukt -- brådmogen därför att den angripits av äppelvecklarlarver -- och all annan fallfrukt från marken intill trädet. Du måste också hela sommaren och hösten kunna röra dig nära intill äppelträdet för att vaka över det: beskära, gallra kart, ta bort spinnmalsnästen, ta bort bladlöss, plocka bort moniliaskadad frukt och slutligen skörda din frukt.

Jag förstår att det blommar vackert runt dina träd idag men som alltid i livet får man välja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar