söndag 1 juli 2018

Viktig tillsyn

Det är ett knog att vara fruktodlare. Varje dag får man gå runt och titta till sina skyddslingar. Mår de bra? Har det hänt något? Behöver de vatten? Ska jag kartgallra lite till?

Ser du äpplen med bruna prickar i skalet har de troligen  angripits av äppelvecklare – plocka bort  dem från trädet och kasta i biogaspåsen som kommunen håller med. Plocka också upp de äpplen som brådmognat och fallit till marken på grund av vecklarlarver.

Längst upp t v och längst ned t h är äppelspinnmalens larver i färd med att kaläta grenen.
I vissa trädgårdar uppträder nu äppelspinnmal som bildar små nästen i trädet. Inuti dem äter hungriga små larver upp alla bladen. Spana efter spinnmal och ta bort alla nästen med hjälp av hushållspapper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar