lördag 16 december 2017

Glasighet hos äpplen

Ibrahim Tahir har skickat en kommentar (apropå mitt inlägg om glasighet hos äpplen den 13 augusti 2016): Glasighet är en fysiologisk sjukdom (mest under lagring) som orsakas av bl. a. kalciumbrist under fruktutveckling. Jag undrar varifrån du Ibrahim har fått den här uppgiften?

Boken "Apples -- Botany, Production and Uses" är författad av de främsta amerikanska experterna på området. Där skriver Christopher B. Watkins vid Department of Horticulture, Cornell University, USA, att glasighet (som kallas water core på engelska) är en fysiologisk åkomma (disorder) som endast uppstår på trädet och vanligen associeras med ökad mognad och låga nattemperaturer men det finns också en variant som beror på heat stress.

På nätet har jag hittat en artikel av Randy Beaudry, Department of Horticulture, Michigan State University. Han menar också att glasighet uppstår bara på trädet och är i hög grad knutet till vissa äppelsorter (highly cultivar-dependant) men kan uppstå hos de flesta äppelsorter. Professor Beaudry skriver att det kan finnas en länk mellan låg kalciumnivå och glasighet men sambandet är svagt.

Båda dessa forskare är eniga om att glasighet ökar äpplets sötma (och finns det något godare att sätta tänderna i än ett genomskinligt Oranieäpple? Eller Gyllenkroks Astrakan?) Sötman och det genomskinliga, glasiga utseendet kommer av att mellanrummen mellan cellerna i äppelköttet fylls med sorbitolrik vätska.

Glasighet är ett intressant fenomen och efter nyår tänker jag samla mig till en längre artikel som kommer att publiceras i Pomologen, medlemsblad för Sveriges Pomologiska Sällskap.

2 kommentarer: