söndag 24 januari 2016

Länkar till engelska cideräppelträd m m

I Sunday Telegraph från den 17 januari läser jag vad journalisten Francine Raymond berättar från kvällen när hon deltog i wassailing vid ett 100-årigt Bramley-träd i en trädgård i Kent. Alla närvarande skramlade så mycket de kunde för att driva bort onda andar från äppelträdgården i väntan på den som kallas the Yowler. Han kom så småningom, hälsade trädet och stack till det brödskivor doppade i cider alltmedan deltagarna fortsatte skramla så mycket de förmådde. Därefter skickades runt en skål med cider som alla drack ur.

The Yowler, som heter Mark Lawson, uppger i artikeln att wassailing håller på att bli en allt populärare tradition i takt med att människor mer och mer uppskattar fruktträdgårdarnas betydelse.

Sunday Telegraph ger läsaren de här länkarna till Recommended nurseries:

Blackmoor.co.uk
Stort sortiment av för oss kända och okända äppelsorter. James Grieve, Scrumptious och Cox Orange är deras tre storsäljare bland ätäpplen. På min mejlfråga om man levererar  till Sverige svarar företaget att man säljer till alla länder inom EU.

Keepers.nursery.co.uk
hävdar att man troligen har världens största utbud av fruktsorter

Walcotnursery.co.uk

Realenglishfruit.co.uk
längst ned på startsidan finns två instruktiva videofilmer om skötsel av äppelträd

Johnworle.co.uk
säljer bl a cideräppelträd
ger instruktiva videofilmer som visar hur man planterar m m

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar